Rhinopneumonie 

De paardenziekte rhinopneumonie (Rhino) heeft in het voorjaar van 2012 hard toegeslagen. Op enkele bedrijven is de zeer zeldzame variant aangetroffen die verlamming veroorzaakt. Deze variant veroorzaakt grote problemen. Een aantal paarden zakt letterlijk door de benen. Op andere bedrijven sloeg een variant toe, waarbij drachtige paarden aborteerden. De meeste varianten van het virus veroorzaken slecht zichtbare griepachtige verschijnselen en worden dan niet herkend. De ziekte verspreid zich door onderling contact tussen dieren. Ook kan het virus zich verspreiden via de kleding of de huid van mensen.

Moeraskoorts 

Moeraskoorts (infectieuze anemie of Equine Infectious Anemia) is wellicht de bekendste paardenziekte. Deze paardenziekte wordt veroorzaakt door een virus, welke familie is van het HIV. Het virus wordt overgebracht door stekende insecten maar ook door bloed, speeksel, melk en sperma. Gevoelige dieren voor deze paardenziekte zijn paarden, muildieren en ezels.
Is een dier eenmaal geïnfecteerd dan blijft deze de rest van zijn leven een drager van deze paardenziekte. Na de infectie duurt het 1 tot 4 weken voordat de symptomen zichtbaar worden.

Afrikaanse paardenpest 

Afrikaanse paardenpest (African Horse Sickness) is een paardenziekte waarbij knutten het virus verspreiden. Het virus is niet rechtstreeks besmettelijk van paard naar paard (wel over te brengen via bloedtransfusie). Het zijn echt de muggen die voor verspreiding zorgen. Met kleine beetjes nemen ze het virus bij de gastheer op en vanaf dat moment loopt ieder volgend paard dat wordt gebeten risico op deze virusinfectie.

West Nile Virus 

Deze paardenziekte wordt eveneens veroorzaakt door een virus. Het virus wordt overgebracht door muggen en plant zich voort in vogels. De zieke is gevaarlijk voor paarden, mensen en vogels. Mensen en paarden kunnen elkaar niet rechtstreeks besmetten. Besmetting is eventueel wel mogelijk door bloedtransfusie en transplantaties.