Privacyverklaring Van Benthem Minerals - LiquiHorse

Privacyverklaring versie 05 Januari 2024
Liquihorse, gevestigd aan Paelwerck 19 1791Wb Den Burg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Inhoud
Contactgegevens: 2
Persoonsgegevens die wij verwerken. 2
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken. 2
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken. 2
Geautomatiseerde besluitvorming. 3
Betalingen op de website. 3
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren. 3
Formulieren en nieuwsbriefaanmeldingen. 3
Statistieken. 4
Delen van persoonsgegevens met derden. 4
Cookies of vergelijkbare technieken. 4
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. 6
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen. 7 

Contactgegevens:

Liquihorse, Paelwerck 19 1791WB, Den Burg +31625038437 info@liquihorse.nl
 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Liquihorse verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer (indien verstrekt, voor de verwerking van betalingen)
- De gebruikersnaam van je account wordt opgeslagen; het wachtwoord is zg. encrypted en kan geheel niet ingezien worden door ons of een beheerder
- Via ons autorespond systeem (Active Campaign en Mailchimp) bewaren we de persoonsgegevens die nodig zijn voor het inschrijven voor een nieuwsbrief of inspiratie-video/bericht

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@liquihorse.nl, door te bellen +31625038437 of per post, Paelwerck 19 1791WB, Den Burg dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Liquihorse verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw bestelling, betaling bezorging en eventuele retour
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Van Benthem Minerals verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
- Om inzichten in het data-verkeer te krijgen verzamelen we percentages, aantallen bezoekers en aantal ‘klikken’ en ‘doorklikken’ (mbv Facebook-plugin en Google analytics.]

- Publiceren van een door de klant geplaatste review

Geautomatiseerde besluitvorming

Liquihorse neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Van Benthem Minerals) tussen zit.

Betalingen op de website

Wanneer je met iDEAL betaalt via de websites van Liquihorse worden de betalingen verwerkt door CCV Pay. Zowel CCV Pay als Liquihorse  verwerken geen gegevens van elkaar. Voor de privacy van de benodigde gegevens voor iDEAL, waardoor CCV Pay de betaling kan uitvoeren, verwijst  Liquihorse  naar de privacyverklaring van CCV Pay.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Liquihorse bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onder het kopje Cookies of vergelijkbare technieken lees je meer over bewaartermijnen.
Formulieren en nieuwsbriefaanmeldingen

Voor formulieren op pagina’s die vanaf Liquihorse.nl worden ingestuurd geldt dat deze worden opgeslagen door CCV CMS. Deze informatie is voor onze eigen doeleinden en wordt niet buiten Nederland gestuurd (nu of in de toekomst). Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig of totdat jij een verzoek indient om gegevens te verwijderen.
 

Statistieken
Voor het verzamelen van statistieken maken we gebruik van de geanonimiseerde variant van Google Analytics. Deze statistieken bevatten geen persoons- of demografische gegevens.

Het IP-adres wordt gemaskeerd, er is een verwerkingsovereenkomst is getekend met Google en er wordt geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten. De opslag van deze data is in handen van Google en gebeurt in de EU of US onder Amerikaanse jurisdictie. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig of totdat jij een verzoek indient, via je browser, om gegevens te verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Liquihorse verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We geven je gegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening. Het betreft dan deze partijen: bezorgpartners, leveranciers, betaalpartners en IT-dienstverleners .Onze bezorgpartner moet tenslotte je bestelling afleveren op het juiste adres.
Data management-platforms, media- en advertentiebureaus en onderzoeksbureaus komen in beeld zodra we je persoonlijk advies willen geven of gerichte advertenties laten zien, bijvoorbeeld op basis van je interesse in bepaalde producten.
De partijen die van ons toegang krijgen tot je gegevens, mogen deze alleen gebruiken om jou een dienst te leveren namens Liquihorse. Tenzij ze zelf verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen en beschermen van je gegevens. Sommige cookie-ontwikkelaars hebben toegang tot de gegevens die cookies op onze website verzamelen. Je leest hier meer over onder Cookies of vergelijkbare technieken en het privacybeleid van deze partijen. Liquihorse blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken

Liquihorse gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Liquihorse gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld de sociale media-bedrijven.
Hieronder een overzicht:
CCV shop cookies registreren functionele, analytische en tracking cookies deze  blijven actief voor de tijd van 90 dagen. In de regel worden deze niet gebruikt maar worden de statistieken van Google Analytics gebruikt.
Klantaccounts in CCV shop worden als ze inactief zijn na 7 jaar verwijderd.
Inschrijvingen voor de nieuwsbrief in de websites (CCV shop module) worden geïmporteerd in ActiveCampaign (LiquiHorse). Lees meer over deze systemen verderop in deze verklaring.
Facebook cookies registreren je websitebezoek, pagina’s en producten die je bekijkt. Hiermee kunnen we je persoonlijke aanbiedingen tonen op Facebook en Instagram. De gegevens die wij inzien zijn niet te herleiden naar personen. Deze gegevens blijven sinds het laatste bezoek 180 dagen actief.

Activecampaign registreert clicks vanuit de LiquiHorse nieuwsbrief. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig  totdat jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief. Als je op een gegeven moment beslist dat je de nieuwsbrief of gepersonaliseerde berichten niet meer wilt ontvangen, bewaren we het intrekken van je verzoek. Na die periode gebruiken we je gegevens alleen anoniem, voor interne rapportages. De opslag van deze data is in handen van Activecampaign en gebeurt in de EU of US onder Amerikaanse jurisdictie.

 
Wij volgen het data-verkeer op de websites van Liquihorse m.b.v. Google Analytics. Deze zijn niet persoonsgebonden, maar geven in percentages en aantallen aan, hoeveel bezoekers, op welke pagina, voor welke tijdsduur, onze websites bezoeken.
Ook meten we, indien technisch mogelijk, de conversies op onze websites via Instagram, Facebook, LinkedIn of Messenger Bot (aantal ‘klikken’, ‘doorklikken’ en geaccepteerde gratis of betaalde producten, video’s of nieuwsbrieven). Op het moment van opstellen van de Privacy-verklaring, is dit alleen nog maar mogelijk voor Facebook.
Google Drive en Google formulieren worden gebruikt voor aantal (contact)formulierenop de websites van LiquiHorse. Met name tijdens acties of enquêtes, deze formulier zijn te herkennen aan het Google logo.  De opslag van de ingevulde gegevens is in de regel tijdelijk tenzij er in het betreffende formulier een toestemming wordt gegeven waardoor we de gegevens moeten bewaren. Als je op een gegeven moment beslist dat je de nieuwsbrief of gepersonaliseerde berichten niet meer wilt ontvangen, bewaren we het intrekken van je verzoek. Na die periode gebruiken we je gegevens alleen anoniem, voor interne rapportages. De opslag van deze data is in handen van Google en gebeurt in de EU of US onder Amerikaanse jurisdictie. Wanneer er een Google formulier wordt gebruikt zal dit ook kenbaar gemaakt worden op het betreffende formulier.  
Reviews of ervaringen die door de klant zelf geschreven en opgestuurd worden (inclusief persoonlijke informatie die de klant zelf publiceert) kan worden gepubliceerd op de betreffende productwebsite van Van Benthem Minerals, andere (social) media in beheer van Liquihorse en in zoekmachines. Door een review op een website van Liquihorse te plaatsen verleen je Liquihorse, een eeuwigdurend, royalty-free en onbeperkt recht om de review in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden te gebruiken. Indien jij of een andere derde van mening is dat je review in strijd is met de gebruiksvoorwaarden, kan er per mail info@liquihorse.nl een verzoek ingediend worden om je review te verwijderen. Liquihorse zal je zo spoedig, uiterlijk twee weken na insturen van het verzoek, een reactie op dit verzoek geven. Tijdens de behandeling van het verzoek kan de review (tijdelijk) verwijderd worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Wil je inzage in jouw persoonsgegevens? Of wil je je gegevens wijzigen, verwijderen, gebruik beperken of je e-mailvoorkeuren aanpassen? Ook bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens voor marketingdoeleinden of aangeven dat je vindt dat jouw privacy zwaarder weegt dan ons belang. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Van Benthem Minerals en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@liquihorse.nl of per post naar Liquihorse, paelwerck 19 1791WB, Den Burg.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen drie weken, op jouw verzoek .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Liquihorse neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit doen we bijvoorbeeld door daar waar mogelijk 2-factor authenticatie toe te passen en bestanden te beveiligen, naast de inlog,  met een wachtwoord. Deze wachtwoorden worden met enige regelmaat vervangen.
We slaan je gegevens op in verschillende databases. We hanteren altijd strenge beveiligingsmaatregelen. Je gegevens worden bijna altijd opgeslagen binnen de Europese Unie. In het uitzonderlijke geval dat klantgegevens worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie, zorgen we ervoor dat jouw privacy op een passende manier beschermd blijft. Voor een aantal landen is dit officieel vastgesteld. Sommige Amerikaanse partijen hebben zich geregistreerd onder het Privacy Shield dat voldoende bescherming biedt.
Wanneer je niet tevreden bent over hoe Van Benthem Minerals omgaat met jouw privacy kan je contact opnemen met de privacy-autoriteit, de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@liquihorse.nl, per post Paelwerck 19 1791WB, Den Burg of bel+31625038437