Heb je het bloed van je paard weleens laten onderzoeken? Hiermee wordt onderzocht of het paard voldoende mineralen en vitaminen krijgt die het nodig heeft. Tevens kun je er ontstekingswaarden mee laten meten en de hoogte van de glucose in het bloed.

Nut van bloedonderzoek

Bij de Gezondheidsdienst voor Dieren wordt gekeken naar de hoeveelheid essentiële mineralen en vitaminen in het bloed zoals: Calcium, Magnesium, Vitamine E en Fosfor.  Daarnaast wordt het bloedmonster ook onderzocht op enzymen die bij spieraandoeningen- en ontstekingen afwijkend zijn en of het paard insulineresistent is. Mochten er naar aanleiding van een bloedonderzoek wijzigingen in bijvoorbeeld het voermanagement plaatsvinden dan is het raadzaam om op een later moment nogmaals bloed te tappen.

Bloedonderzoek paard

Bloedonderzoek bij je paard laat je uitvoeren door de dierenarts. Deze kan het bloedmonster opsturen naar de GD. Je ontvangt via de dierenarts na enkele dagen de uitslag. Hierbij is het belangrijk dat je naast de GSH-Px waarden (enzymactiviteit Selenium) ook het Vitamine E gehalte vermeldt staat. Uit ervaring blijkt dat er aan de hand van GSH-Px waarden ook een oordeel gegeven wordt over het Vitamine E gehalte. Echter het Vitamine E gehalte wordt apart onderzocht, de uitslag van het Vitamine E gehalte duurt vaak een aantal dagen langer om te onderzoeken. Het Vitamine E en Selenium werken wel samen in het lichaam. Echter Vitamine E en Selenium zijn twee verschillende waarden die naast samenwerken ook verschillend van elkaar hun functie hebben binnen het lichaam van je paard.  Via de dierenarts kunt je voorkeur aangeven wat u onderzocht wilt hebben. Het advies is om de volgende elementen te laten onderzoeken.

De nummers corresponderen met het inzendformulier op het inzendformulier van de GD:
Pakket 10311 Jodium, Koper, Selenium, Zink.
Daarnaast de losse elementen: 
10246 Magnesium (serum)
10225 Fosfaat (serum)
10231 Calcium (serum)
10234 Vitamine E (heparine)
10241 GSH PX (heparine)
10226 IJzer (serum)
10243 Kalium (serum).

Klik hier voor het inzendformulier voor bloedmonsters van uw paard 

Bloedonderzoek paard : meten is weten

De GD heeft samen met ondersteuning van een voerleverancier onderzoek gedaan naar insulineresistentie en hoefbevangenheid. Hieruit bleek dat het insuline gehalte nogal varieerden en een kleine 40% van de onderzochte paarden een insulinespiegel had van boven de normaal beschouwde eenheden. 
Insulineresistentie kan uiteindelijk hoefbevangenheid tot gevolg hebben. In het bloed kan de insuline en glucose gemeten worden. Maar ook kan bij een vermoeden van spierproblemen gekeken worden naar de bloedwaarde van de (spier) enzymen.

Voeradvies voor uw paard

Op basis van uitslag van het bloedonderzoek bij uw paard krijgt u dus een goed overzicht van tekorten en verhoogde waardes. 
Een gedegen voeradvies wordt op basis van verschillende elementen opgesteld:
een bloedonderzoek, het voer wat u uw paard dagelijks verstrekt, de arbeid die het paard levert en een eventueel ruwvoeronderzoek.  
 


Mocht je naast een bloedonderzoek geen ruwvoeronderzoek hebben gedaan kan er alsnog een voeradvies afgegeven worden. Echter wordt er dan bij dit advies gebruik gemaakt van (landelijke) ruwvoer gemiddelden opgesteld door BLGG AgroXpertus.

Bij de LiquiHorse producten wordt op aanvraag vrijblijvend voeradvies verstrekt door Jan van Benthem. Het advies voor jouw paard zal zoveel mogelijk aansluiten op uw huidige manier van voeren.

Wil je meer informatie over het complete mineralen en vitaminen supplementen van LiquiHorse? Stel je vragen direct via het contactformulier of telefonisch per 050 406 1254.

Voer je reeds LiquiHorse producten en wil je meer informatie en/of een voeradvies voor uw paard(en)? Neem dan contact met ons op per contactformulier of telefonisch per 050 406 1254.